Select Page

Fraskrivelse af ansvar

Solnedgang Sri Lanka

Al information bragt på “Turen går til Sri Lanka‘s” website og Facebooksider er fremskaffet efter bedste overbevisning og omhyggelig research for at sikre så korrekte oplysninger som muligt.

Turen går til Sri Lanka” kan dog ikke garantere at evt. oplyste entrépriser og andre informationer på websitet til enhver tid er ajourførte, og der gives ingen udtrykkelig eller underforstået garanti for oplysningernes nøjagtighed.

Al anvendelse af informationer fundet på “Turen går til Sri Lanka” foregår alene på brugers eget ansvar og egen risiko.

Har du nyere opdateret viden end den tilgængelige, skriv da venligst en kommentar under de relevante artikler.

Turen går til Sri Lanka” og personerne bag hjemmesiden kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for tab af penge, dårlige oplevelser, helbredsproblemer eller andet.

Dette gælder også fraskrivelse af ansvar for de hjemmesider, steder og personer som “Turen går til Sri Lanka” og personerne bag websitet henviser til.

Translate »